Friday, 14 October 2011

Tatabahasa

Hari ini saya mengajar tentang tatabahasa Bahasa Cina.
Murid-murid diajar untuk menyabungkan 2 perkataan yang berlainan untuk menjadi 1 perkataan yang bermakna.

Contohnya:
勇dan士tidak mempunyai sebarang makna apabila keadaan tunggal tetapi bermakna apabila digabungkan menjadi satu perkataan yang baru--勇士(pahlawan)

Setelah memperkenalkan beberapa perkataan yang baru, saya akan menjalankan aktiviti untuk menilai tahap penguasaan murid-murid, aktiviti boleh dijalankan samada dalam kumpulan atau persendirian. Murid boleh belajar sambil bermain. Ini dapat menambah minat murid untuk belajar.

CLICK ME

No comments:

Post a Comment