Tuesday, 18 October 2011

Tatabahasa-perkataan yang pelbagai makna dan nada suara

Hari ini saya mengajar tentang perkataan yang mempunyai pelbagai makna dan juga nada suara yang berbeza.

Contohnya:
perkataan "没" mempunyai 2 nada suara dan juga makna yang berlainan, iaitu (méi) dan (mò)
没(méi)有bermaksud tiada, manakala 沉没(mò) bermaksud tenggelam.

Setelah mengajar murid tentang perkataan yang mempunyai pelbagai makna dan nada suara yang berbeza, saya telah membahagikan murid ke dalam beberapa kumpulan supaya mereka boleh menjalankan aktiviti yang dirancangkan dengan saling bantu-membantu.
Ini dapat menggalakkan murid supaya mengamalkan sikap berkerjasama dengan rakan-rakan.

CLICK ME

No comments:

Post a Comment