Monday, 24 October 2011

Isi tempat kosong dengan perkataan yang diberi

 Hari ini saya hendak mengajar anda semua tentang bagaimana isi tempat kosong dengan perkataan yang betul.
Anda perlu membaca arahan yang diberi dengan teliti sebelum bermula.
Anda diminta untuk memilih 1 jawapan yang paling tepat untuk diisi dalam ruangan yang diberikan.
100 Markah akan diberi jika jawapan betul.
50 markah akan ditolak jika jawapan salah.
3 kali peluang diberikan untuk memcuba.CLICK ME

No comments:

Post a Comment