Friday, 28 October 2011

Tatabahasa-Perkataan yang mempunyai bentuk yang kurang sama

Hari ini saya mengajar tentang perkataan yang mempunyai bentuk perkataan yang kurang sama dan sering kali salah digunakan oleh murid.
Perkataan ini adalah perkataan yang mempunyai bentuk perkataan yang lebih kurang sama tetapi lain makna .
Contoh perkataan yang mempunyai bentuk perkataan yang lebih kurang sama ialah:
1. 浦 dengan 铺
2. 佣 dengan 拥
3. 他 dengan 她
4. 仪 dengan 议

Setelah berbincang dengan murid tentang perbezaan antara kedua-dua bentuk perkataan, saya membahagikan murid ke beberapa kumpulan untuk menjalankan aktiviti supaya menilai murid samada mereka telah berupaya untuk memilih perkataan yang betul daripada beberapa pilihan yang mempunyai bentuk perkataan yang lebih kurang sama.

CLICK ME

No comments:

Post a Comment