Tuesday, 11 October 2011

Aktiviti untuk mengajar "pinyin"

Pinyin ada 4 fasa, iaitu: ā á ǎ à 
Setelah mengajar keempat-empat fasa pinyin,guru boleh menjalankan aktiviti untuk menilai samada murid-murid sudah berjaya menguasai kemahiran tersebut atau tidak.
Setelah murid habis menjalankan aktiviti, guru boleh menilai tahap pencapaian murid melalui markah yang diperolehinya.
CLICK ME

No comments:

Post a Comment