Wednesday, 5 October 2011

Esei Bergambar


Gambar diatas merupakan gambar yang ditunjukkan kepada anak murid saya untuk menulis sebuah karangan mengikut gambar tersebut.
Untuk murid tahun 3 yang baru belajar format karangan, kita biasa akan bagi karangan bergambar yang telah disusun urutannya supaya memudahkan murid untuk menulis karangan.
Perkataan bantuan akan diberikan kepada murid supaya membantu mereka menyambung ayat dengan lebih sistematik dan mengikut urutan yang telah ditetapkan.
Gambar yang dipilih seharuslah berkait rapat dengan pengalaman lama murid-murid untuk memudahkan mereka imbas kembali pengalaman tersebut.
Saya akan membincang satu demi satu gambar dengan murid, ataupun minta murid berbincang dalam kumpulan tentang kisah yang sedang berlaku dalam gambar tersebut.
Bimbingan adalah penting untuk membantu mereka yang agak lemah dengan memberi perkataan bantuan yang lebih banyak dan yang senang difahami.

No comments:

Post a Comment